Grabowo

Parafia Grabowo

Odwołania

  1. Borkowska Janina
  2. Krajewska Zofia
  3. Petkowska Katarzyna