Piaszczynska_Rozalia_1849Z

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaszczyńska Rozalia
  2. Piaszczyńska Rozalia