pieczęcie Grajewa 1918r i 1925r

Odwołania

  1. Grajewo