1904Z Zaorski Wiktor Łomża

Odwołania

  1. Zaorski, Wiktor [I1152]