1849Zgon Piaścińska Rozalia córka Pawła i Anny z Łomżycy

Odwołania

  1. Zgon [E1833]