1849Zgon Piaścińska Rozalia córka Pawła i Anny z Łomżycy

Odwołania

  1. Piaszczyńska Rozalia
  2. Zgon
    1. Piaszczyńska Rozalia