Pacewicz Stanisław i Czesława zd. Piaszczyńska

Odwołania

  1. Piaszczyńska Czesława