Akt małżeństawa 1919r Piaszczyński Marian i Zofia Modzelewska Wólka Mała

Odwołania

  1. Modzelewska Zofia