Akt zgonu 1870Z Sokół Weronika

Odwołania

  1. Sokół Weronika [I1842]
  2. Zgon
    1. Sokół Weronika [I1842]