1910Z Akt zgonu Wiktoria Chętnik

Odwołania

  1. Chętnik Wiktoria
  2. Zgon
    1. Chętnik Wiktoria