Akt Zgonu 1891 Piaszczyńska Anna z domu Gawrońska

Odwołania

  1. Zgon [E2146]