Akt Zgonu 1891 Piaszczyńska Anna z domu Gawrońska

Odwołania

  1. Gawrońska Anna [I1512]
  2. Zgon
    1. Gawrońska Anna [I1512]