1911Z Piaszczyński Mateusz Zawady

Odwołania

  1. Piaszczyński Mateusz Stanisław
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Mateusz Stanisław