Akt ślubu 1854M Sokół Jan i Zyskowska Agnieszka

Odwołania

  1. Małżeństwo [E1918]
  2. Sokół, Jan [I0749]
  3. Zyskowska, Agnieszka [I1275]