Akt Chrztu 1798 Modzelewski Stanisław syn Pawła Modzele

Odwołania

  1. Modzelewski Stanisław [I1893]
  2. Narodziny
    1. Modzelewski Stanisław [I1893]