Akt Chrztu 1798 Modzelewski Stanisław syn Pawła Modzele

Odwołania

  1. Modzelewski Stanisław
  2. Narodziny
    1. Modzelewski Stanisław