Akt Chrztu 1798 Modzelewski Stanisław syn Pawła Modzele

Odwołania

  1. Narodziny [E2096]