1908Z Rydzewska Aleksandra Wólka Piotrowska

Odwołania

  1. Rydzewska Aleksandra
  2. Zgon
    1. Rydzewska Aleksandra