1824Z Janowski Walenty

Odwołania

  1. Janowski Walenty
  2. Zgon
    1. Janowski Walenty