1824Z Janowski Walenty

Odwołania

  1. Zgon [E1766]