1891Z Zaorska Stanisława

Odwołania

  1. Zaorska Stanisława
  2. Zgon
    1. Zaorska Stanisława