1919 Intercyza Modzelewska Zofia

Odwołania

  1. Kontrakt małżeński [E2402]
  2. Modzelewska, Zofia [I0008]
  3. Piaszczyński, Marian [I0007]