Akt Chrztu 1853U Piaścińska Marianna

Odwołania

  1. Narodziny
    1. Piaszczyńska Marianna
  2. Piaszczyńska Marianna