Kuligowska Stanisława i Kuligowski Andrzej z dziećmi

Odwołania

  1. Kuligowska Jadwiga