Akt Małżeństwa 1854 Mikulski Marcin i Zyskowska Franciszka

Odwołania

  1. Małżeństwo [E2066]
  2. Mikulski, Marcin [I0851]
  3. Zyskowska, Franciszka [I0852]