1909M Zaorski Czesław Romuald i Marianna Jeziorkowska

Odwołania

  1. Jeziorowska Marianna