1855Z Piaścińska Franciszka

Odwołania

  1. Franciszka [I2592]
  2. Zgon
    1. Franciszka [I2592]