1855Z Piaścińska Franciszka

Odwołania

  1. Franciszka
  2. Zgon
    1. Franciszka