grób Dudek Stanisław i Czesław Drapalski

Odwołania

  1. Dudek Stanisław