Akt zgonu 1852Z Janowska Florencja Łomża

Odwołania

  1. Zgon [E2101]