Akt zgonu 1852Z Janowska Florencja Łomża

Odwołania

  1. Janowska Waleria Florencja
  2. Zgon
    1. Janowska Waleria Florencja