1790M Piaszczyński Wojciech i Wiktoria Borucka

Odwołania

  1. Borucka Wiktoria
  2. Piaszczyński Wojciech
  3. Rodzina Piaszczyński Wojciech iBorucka Wiktoria
    1. Borucka Wiktoria
    2. Piaszczyński Wojciech