1897U Modzelewski Stanisław syn Piotra Wólka Mała

Odwołania

  1. Modzelewski Stanisław
  2. Narodziny
    1. Modzelewski Stanisław