1897U Modzelewski Stanisław syn Piotra Wólka Mała

Odwołania

  1. Narodziny [E1727]