1891Z Zaorski Wojciech

Odwołania

  1. Zaorski Wojciech
  2. Zgon
    1. Zaorski Wojciech