Kosówka - od lewej: Edward, Irena, niżej: Halina Anna, Dominik, Teresa

Odwołania

  1. Sokołowska Sokół Anna