1839Z Błażej Piaszczyk syn Mateusza

Odwołania

  1. Piaszczyk Błażej
  2. Zgon
    1. Piaszczyk Błażej