1885Z Sokół Franciszka Kapice

Odwołania

  1. Sokół Franciszka
  2. Zgon
    1. Sokół Franciszka