Akt zgonu - Marczuk Stanisława

Odwołania

  1. Marczuk Stanisława
  2. Zgon
    1. Marczuk Stanisława