Akt zgonu 1854 Piaszczyński Paweł

Odwołania

  1. Piaszczyński Paweł
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Paweł