1895Z Zaorska Ludwika Korytki

Odwołania

  1. Zaorska Ludwika
  2. Zgon
    1. Zaorska Ludwika