1895Z Zaorska Ludwika Korytki

Odwołania

  1. Zgon [E1107]