Akt małżeństwa 1853M Modzelewski Teodor Zakrzewska Marianna

Odwołania

  1. Małżeństwo [E1932]
  2. Modzelewski, Teodor [I1169]
  3. Zakrzewska, Marianna [I1475]