1854Z Piaściński Roch

Odwołania

  1. Piaszczyński Roch
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Roch