1822M Janowski Paweł i Podkajowa Wiktoria

Odwołania

  1. Janowski, Paweł [I1348]
  2. Małżeństwo [E1656]
  3. Regulska, Wiktoria [I1349]