1925Z Borkowska Bolesława Kosówka

Odwołania

  1. Borkowska Bolesława
  2. Zgon
    1. Borkowska Bolesława