1925Z Borkowska Bolesława Kosówka

Odwołania

  1. Zgon [E0986]