Akt zgonu Zawistowska zd Konopka Bronisława

Odwołania

  1. Zgon [E1366]