Akt zgonu Zawistowska zd Konopka Bronisława

Odwołania

  1. Konopko Bronisława
  2. Zgon
    1. Konopko Bronisława