Akt chrztu 1859U Chrapowicka Paulina córka Adama Kapice

Odwołania

  1. Narodziny [E1954]