Akt chrztu 1859U Chrapowicka Paulina córka Adama Kapice

Odwołania

  1. Chrapowicka Paulina
  2. Narodziny
    1. Chrapowicka Paulina