1830Z Franciszek Piaszczyk

Odwołania

  1. Piaszczyk Franciszek
  2. Zgon
    1. Piaszczyk Franciszek