1873Z Piaszczyńska Aleksandra córka Ferdynanda

Odwołania

  1. Zgon [E1786]