200 zm ANTONI PIASZCZYK ur 1736 dom 53 m

Odwołania

  1. Piaszczyk Antoni [I2621]
  2. Zgon
    1. Piaszczyk Antoni [I2621]