Akt zgonu 1902Z Zaorska Antonina Miastkowo

Odwołania

  1. Zgon [E1105]