1907M Nurczyk Franciszek i Hieronima Piaszczyńska

Odwołania

  1. Małżeństwo [E1519]
  2. Nurczyk, Franciszek [I1230]
  3. Piaszczyńska, Hieronima [I1229]