1910Z Grzybowska Emilia Kossówka

Odwołania

  1. Grzybowska Emilia
  2. Zgon
    1. Grzybowska Emilia