Akt zgonu 1864Z Wojtanowicz Agnieszka Kapice

Odwołania

  1. Wojtanowicz Agnieszka
  2. Zgon
    1. Wojtanowicz Agnieszka