Piaścińska Franciszka 1846Ch

Odwołania

  1. Piaszczyńska Franciszka [I1218]