Akt zgonu 1867Z Piaściński Stanisław

Odwołania

  1. Zgon [E2122]