1874U Piaszczyńsi Edmund Leopold syn Ferdynanda

Odwołania

  1. Narodziny [E1784]