1823Z Piaszczyński Stanisław

Odwołania

  1. Piaszczyński Stanisław
  2. Zgon
    1. Piaszczyński Stanisław